Meer

Op deze pagina verzamel ik nieuws en links naar berichten en informatie buiten deze site over misstanden in de jeugdzorg. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten, wel geeft het een indruk van wat er zoal speelt.
Wilt u ook een bericht delen, stuur dan een mail naar dossierjeugdzorg@marcvandersterren.nl.

21-5-2021
SER-advies – Jeugdzorg: van systemen naar mensen

18-5-2021
‘De jeugdzorg kent lange wachtlijsten’, erkent de Inspectie Justitie en Veiligheid in haar Jaarbericht. Zij benoemen de druk en de tekorten in de zorg.

17-5-2021
Vakbond FNV schrijft een jeugdzorgadvies met tien aanbevelingen: ‘Manifest De Jeugdsprong’.

7-5-2021
De Erasmus Academie organiseert het symposium ‘Echt samenwerken met ouders en jeugdigen in de jeugdzorg’ op 10 juni 2021

5-5-2021
Jurist en universitair docent Mr. Tom Knijp van LLM Legal betoogt dat de huidige Nederlandse praktijk rondom jeugdzorg in strijd is met internationaal recht

20-4-2021
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Kinderombudsman, de Nationale Ombudsman,  de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) schrijven een brandbrief omdat ze zich zorgen maken over de complexe jeugdzorg.

4-5-2021
Nathalie van Waterschoot liep vast in de bureaucratie van de jeugdbescherming en de familierechtspraak, schrijft Peter Louwerse

19-3-2021
Als advocaat én als privé persoon deed Advocaat Henriëtte Nakad aangifte bij het Landelijk Parket tegen gecertificeerde instellingen, de Ministers, parlementsleden, rechters en andere betrokkenen bij het jeugdzorg-geweld tegen kinderen en ouders

16-3-2021
FNV Zorg & Welzijn en Stichting Beroepseer pleiten voor stevige veranderingen in de jeugdzorg en richtten daarom de denktank ‘De Jeugdsprong’ op. Hier een link naar hun petitie

3-3-2021
Kamerbrief met reactie op brief over tegemoetkoming slachtoffers geweld in de jeugdzorg

21-2-2020
Kamerbrief met beleidsreactie op aanbevelingen commissie-De Winter (onderzoek naar geweld in jeugdzorg 1945-heden)

12-6-2019
‘Onvoldoende beschermd – Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden’, eindrapport Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Commissie De Winter)

Juni 2019

8-10-2012
‘Omringd door zorg, toch niet veilig. Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden’, eindrapport Commissie Samson